JG-Teksten.com

Om te beginnen moet je de teksten uit de Wachttoren of gemeente Bijbelstudie boek intikken in de balk van de cd-rom die te bestellen is bij de lectuur balie.